ulmus hollandica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulmus hollandica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulmus hollandica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulmus hollandica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ulmus hollandica

    Similar:

    dutch elm: any of various hybrid ornamental European shade trees ranging from dwarf to tall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).