ulmus serotina nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulmus serotina nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulmus serotina giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulmus serotina.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ulmus serotina

    Similar:

    september elm: autumn-flowering elm of southeastern United States

    Synonyms: red elm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).