ulmus parvifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulmus parvifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulmus parvifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulmus parvifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ulmus parvifolia

    Similar:

    chinese elm: small fast-growing tree native to Asia; widely grown as shelterbelts and hedges

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).