ulmus alata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulmus alata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulmus alata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulmus alata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ulmus alata

    Similar:

    winged elm: North American elm having twigs and young branches with prominent corky projections

    Synonyms: wing elm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).