ulmus thomasii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulmus thomasii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulmus thomasii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulmus thomasii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ulmus thomasii

    Similar:

    rock elm: tall widely distributed elm of eastern North America

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).