ulmus procera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulmus procera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulmus procera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulmus procera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ulmus procera

    Similar:

    english elm: broad spreading rough-leaved elm common throughout Europe and planted elsewhere

    Synonyms: European elm

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).