ulmus crassifolia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ulmus crassifolia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ulmus crassifolia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ulmus crassifolia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ulmus crassifolia

    Similar:

    cedar elm: elm of southern United States and Mexico having spreading pendulous corky branches

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).