drive off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drive off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drive off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drive off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • drive off

  Similar:

  chase away: force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings

  Drive away potential burglars

  drive away bad thoughts

  dispel doubts

  The supermarket had to turn back many disappointed customers

  Synonyms: drive out, turn back, drive away, dispel, run off

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).