disposed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

disposed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm disposed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của disposed.

Từ điển Anh Việt

  • disposed

    * tính từ

    sẵn sàng

    có khuynh hướng tình cảm

Từ điển Anh Anh - Wordnet