datum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum.

Từ điển Anh Việt

 • datum

  /'deitəm/

  * danh từ, số nhiều data

  số lượng đã cho (bài toán...); điều đã cho biết

  luận cứ

  (số nhiều datums) mốc tính toán, mốc đo lường

 • datum

  (Tech) tư liệu, dữ liệu; số đa biết; đường tiêu chuẩn, mặt tiêu chuẩn [ĐL]

 • datum

  số liệu, dữ kiện

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • datum

  * kỹ thuật

  dấu quy chiếu

  điểm chuẩn

  điểm cố định

  điểm quy chiếu

  dữ kiện

  dữ liệu

  mặt chuẩn

  mốc

  mốc đo lường

  mức chuẩn

  mục dữ liệu

  số liệu

  toán & tin:

  datum

  điện tử & viễn thông:

  gốc quy chiếu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • datum

  an item of factual information derived from measurement or research

  Synonyms: data point