datum horizon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum horizon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum horizon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum horizon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • datum horizon

  * kỹ thuật

  đường chuẩn

  hóa học & vật liệu:

  đường chân trời chuẩn

  tầng trời