datum plane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum plane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum plane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum plane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • datum plane

  * kỹ thuật

  mặt chuẩn

  mặt phẳng gốc

  mặt thủy chuẩn

  hóa học & vật liệu:

  mặt phẳng chuẩn

  điện lạnh:

  mặt phẳng mốc