datum point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • datum point

  * kỹ thuật

  căn nguyên

  điểm chuẩn

  điểm cơ sở

  điểm kiểm tra

  điểm mốc

  điểm quy chiếu

  điểm thủy chuẩn

  điểm tựa

  nguồn gốc

  mốc chuẩn

  hóa học & vật liệu:

  điểm đã cho

  cơ khí & công trình:

  điểm đối chiếu

  điện tử & viễn thông:

  điểm gốc quy chiếu