datum level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • datum level

  * kỹ thuật

  cốt

  điểm chuẩn

  mặt chuẩn

  mặt thủy chuẩn

  mức chuẩn

  xây dựng:

  cao trình không

  độ cao ''O''

  mức (số) không

  hóa học & vật liệu:

  mức quy chiếu