datum mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

datum mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm datum mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của datum mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • datum mark

  * kỹ thuật

  điểm chuẩn

  điểm khống chế

  mốc định hướng

  mốc độ cao

  mốc khống chế

  xây dựng:

  cao trình điểm chuẩn

  điện:

  mốc rơpe