current indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

current indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm current indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của current indicator.

Từ điển Anh Việt

  • current indicator

    (Tech) bộ chỉ báo dòng