crop out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crop out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crop out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crop out.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • crop out

    Similar:

    basset: appear at the surface

    A seam of coal bassets

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).