crop end nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

crop end nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm crop end giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của crop end.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • crop end

    * kỹ thuật

    đầu cắt bỏ