croppage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

croppage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm croppage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của croppage.

Từ điển Anh Việt

  • croppage

    * danh từ

    tổng thu hoạch