controlling power range nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling power range nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling power range giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling power range.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • controlling power range

    * kỹ thuật

    điện:

    dải công suất điều kiển