controlling device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

controlling device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm controlling device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của controlling device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • controlling device

  * kỹ thuật

  cơ cấu điều chỉnh

  khí cụ

  máy điều khiển

  thiết bị điều chỉnh

  toán & tin:

  khí cụ điều khiển