continuous turner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

continuous turner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm continuous turner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của continuous turner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • continuous turner

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều hưởng liên tục