continuous melter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

continuous melter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm continuous melter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của continuous melter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • continuous melter

    * kinh tế

    nồi nấu mỡ liên tục