continuous loader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

continuous loader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm continuous loader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của continuous loader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • continuous loader

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy bốc xếp liên tục