continuous (a-no) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

continuous (a-no) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm continuous (a-no) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của continuous (a-no).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • continuous (a-no)

  * kỹ thuật

  kế tiếp

  liền kề

  toán & tin:

  sát nhau