conflict point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflict point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflict point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflict point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conflict point

  * kỹ thuật

  điểm giao nhau

  giao thông & vận tải:

  điểm va chạm

  xây dựng:

  điểm xung đột