conflictual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflictual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflictual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflictual.

Từ điển Anh Việt

  • conflictual

    xem conflict