conflictive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conflictive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conflictive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conflictive.

Từ điển Anh Việt

  • conflictive

    xem conflict