concrete strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concrete strip

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dải (đường) bê tông