concrete plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concrete plant

    * kỹ thuật

    nhà máy bê tông

    cơ khí & công trình:

    xưởng sản xuất bê tông