concrete shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concrete shaft

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giếng bê tông