concrete hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete hinge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concrete hinge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chốt bê tông

    khớp bê tông