concrete ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concrete ring

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vành bê tông