concrete paver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete paver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete paver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete paver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concrete paver

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đổ bêtông làm đường