concrete grade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete grade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete grade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete grade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • concrete grade

  * kỹ thuật

  chất lượng bê tông

  xây dựng:

  cấp bê tông

  mác bê tông