concrete mix nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concrete mix nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concrete mix giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concrete mix.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • concrete mix

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hỗn hợp bê tông