companion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

companion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm companion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của companion.

Từ điển Anh Việt

 • companion

  /kəm'pænjən/

  * danh từ

  bạn, bầu bạn

  faithful companion: người bạn trung thành

  the companions of the journey: những người bạn (đi) đường

  người bạn gái (được thuê để cùng chung sống làm bầu bạn với một người phụ nữ khác) ((cũng) companion lady companion)

  sổ tay, sách hướng dẫn

  the gardener's companion: sổ tay người làm vườn

  vật cùng đôi

  companion shoe: chiếc giày cùng đôi

  * nội động từ

  (+ with) làm bạn với

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • companion

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet