cine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cine.

Từ điển Anh Việt

  • cine

    điện ảnh