cinerama nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cinerama nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cinerama giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cinerama.

Từ điển Anh Việt

  • cinerama

    * danh từ

    màn ảnh cực rộng