centi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centi.

Từ điển Anh Việt

  • centi

    (Tech) phần trăm, centi