centi- nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centi- nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centi- giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centi-.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centi-

    * kỹ thuật

    một trăm

    y học:

    tiền tố chỉ thứ một trăm hoặc một trăm