bread baking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bread baking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bread baking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bread baking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bread baking

    * kinh tế

    sự nướng bánh mỳ