banana republic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana republic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana republic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana republic.

Từ điển Anh Việt

  • banana republic

    /bə'nɑ:nəri'pʌblik/

    * danh từ

    (có khi khinh) nước cộng hoà nhỏ bé (ở Châu mỹ La-tinh)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • banana republic

    a small country (especially in Central America) that is politically unstable and whose economy is dominated by foreign companies and depends on one export (such as bananas)