banana bread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana bread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana bread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana bread.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • banana bread

    moist bread containing banana pulp

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).