banana plug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana plug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana plug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana plug.

Từ điển Anh Việt

 • banana plug

  (Tech) phích chuối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • banana plug

  * kỹ thuật

  phích cắm đàn hồi

  điện lạnh:

  phích cắm hình quả chuối

  điện:

  phích đàn hồi

  phích kiểu quả chuối