banana orbit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana orbit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana orbit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana orbit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • banana orbit

    * kỹ thuật

    quỹ đạo hình quả chuối