banana boat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

banana boat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm banana boat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của banana boat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • banana boat

    a ship designed to transport bananas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).