axial torque nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial torque nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial torque giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial torque.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axial torque

    * kỹ thuật

    mômen quay

    mômen xoắn