axial armature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axial armature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axial armature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axial armature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • axial armature

    * kỹ thuật

    điện:

    phần cứng dọc trục

    phần ứng hướng trục