axiality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axiality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axiality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axiality.

Từ điển Anh Việt

  • axiality

    xem axial